Aflivning

Det giver mindre stress for dig og dit dyr, at aflivningen foregår i eget hjem - i trygge og vante omgivelser.Hvordan?

Katten eller hunden bliver først bedøvet. Når dyret er faldet i søvn efter 10-15 minutter, giver jeg en overdosis bedøvelsesmiddel, som fører til hjerte og respirationsstop.


Efter?

Man kan vælge at lade mig bortskaffe hunden/katten.

Der er nogle, som vælger at få hunden kremeret eller begravet på en dyrekirkegård. Det ene valg er ikke mere rigtigt end det andet - det handler om at vælge det, som passer bedst i den pågældende situation, og også det er meget personligt.

Kæledyr må gerne begraves i egen have. Hvis man ønsker at nedgrave sit kæledyr i egen have, skal man forinden kontakte de lokale miljømyndigheder i sin kommune for at sikre sig, at der ikke gælder særlige forholdsregler for nedgravning det pågældende sted, fx en grundvandsboring eller lignende.